2021-2030 - KLUB GÓRSKI PROBLEM

Idź do spisu treści

Menu główne:

2021-2030

PRACA
Zimowe Wejście na Górę Grzybową 19.02.2022. DC INFO:
Cele rajdu:
·         Rozwijanie zainteresowań turystyka pieszą,
·         Propagowanie czynnego wypoczynku,
·         Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
·         Wdrażanie umiejętności uprawiania turystyki kwalifikowanej jako formy aktywnego wypoczynku
Warunki uczestnictwa
·         W biwaku uczestniczą członkowie Klubu Górskiego „Problem”.
·         Uczestnicy biorą udział w biwaku na własną odpowiedzialność.
·         Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
·         W trakcie trwania imprezy obowiązuję Regulamin Biwaku oraz Karta Turysty.
·         Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką oraz zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.
UWAGA !!!
Kierownictwo biwaku nie ponosi odpowiedzialności cywilnej  w przypadku szkody powstałej
w imieniu lub na osobie uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń  organizatora oraz aktualnych obostrzeń pandemicznych. Ubiór należy dostosować do zmiennych warunków pogodowych, wygodne obuwie (NIE ŚLISKIE). Uczestnik musi być doświadczony, pełnoletni turysta, który jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i zachowanie w czasie Biwaku. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za właściwe przygotowanie (odpowiedni ekwipunek) i zachowanie podczas Biwaku.
KARTA TURYSTY
1.       Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać Ojczyznę.
2.       Przyroda i dorobek kulturalny są własnością całego narodu - i Ty jesteś za nie  odpowiedzialny.
3.       Turysta - Twój przyjaciel, służ mu radą i pomocą.
4.       Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
5.       Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.
6.       Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
7.       Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństwa - uważaj!
8.       Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.
9.       Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
10.   Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.
11.   Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
12.   Dobry humor pomaga turystyce w każdej sytuacji - uśmiechnij się!
REGULAMIN BIWAKU
 I.     Organizator:
Klub Górski „Problem” oraz Nadleśnictwo Lubin
II.     Nazwa imprezy:
XVIII Zimowy Biwak na Grzybowej Górze
III.     Termin:
19 lutego 2022r.
IV.     Osoby kontaktowe:
Wawrzyn Snowyda                        – kom. 722-079-082;
Bartłomiej Pasterczak                       – kom. 690-009-716.
V.     Warunki uczestnictwa.
1.       Warunkiem uczestnictwa w Biwaku jest zapoznanie się z Regulaminem biwaku
oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom Organizatora.
2.       W biwaku uczestniczą Członkowie Klubu Górskiego „Problem”.
3.       Uczestnicy biorą udział w biwaku na własną odpowiedzialność.
4.       Uczestnicy mają obowiązek ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków
na czas trwania biwaku.
5.       Liczba uczestników w biwaku jest ograniczona i obowiązuje zgodnie z aktualnymi obostrzeniami pandemicznymi.
6.       W Biwaku mogą startować osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarza na udział w zawodach sportowych.
7.       Uczestnicy Biwaku zobowiązani są do:
§  stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Organizatora;
§  samodzielnego wyposażenia się w maseczkę do zakrywania ust i nosa;
§  zakrywania ust i nosa maseczką oraz zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego